Integritetspolicy

INTEGITETSPOLICY
Vi på Hemavans Fjällcenter värnar om dig och din personliga integritet. För oss är det viktigt att du ska känna dig trygg och säker när du delar med dig av dina personuppgifter. Det är därför av stor vikt att skydda dina uppgifter och att vi hanterar dem på ett lagligt sätt. Vårt mål är att vara så öppna och transparenta som möjligt med våra gäster och kunder om de personuppgifter vi samlar in för att tillhandahålla våra tjänster, hur de används och vilka som har tillgång till dem.

Här kan du läsa mer om hur vi hanterar dina personuppgifter och vill du ha mer information om GDPR kan du läsa mer på denna hemsida.

Hur vi samlar in och använder informationen
Vi använder informationen för att kunna tillgodose dina personliga behov som gäst hos oss och för att göra din vistelse så trevlig som möjligt. Insamlingen sker när du t.ex. gör en bokning eller under och efter din vistelse hos oss. Olika metoder kan användas för att samla in personuppgifter exempelvis när du bokar ett rum hos oss, cookies på hemsidan eller kontakt med vår reception. Den information som kan komma att samlas in är t.ex. namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Det innebär att vi kan använda dina personuppgifter för att kunna administrera gäst – och kundrelationer, erbjuda service och support samt kunna marknadsföra våra erbjudanden och tjänster. Ändamålet med att samla in och behandla dina personuppgifter grundar sig alltså i att det är högst väsentligt för oss att kunna uppfylla vårt löfte om vilket våra tjänster erbjuder till dig som gäst.

Marknadsföring
Vi använder tredjepartscookies i marknadsföringssyften så att vi kan visa dig våra annonser på andra relevanta webbplatser som du besöker. Vi kan komma att använda oss av annonseringstekniker från externa leverantörer för att ta reda på hur effektiva de onlineannonser vi placerar på vår egen och andras webbplatser är.

Denna teknik kallas remarketing eller retargeting, och vi ber om ditt godkännande innan vi använder dessa cookies, eftersom de ger oss möjlighet att spåra via vilken webbplats du kom till vår webbplats. På så vis kan vi mäta hur effektiva våra annonser på andra webbplatser är.

Hemavans Fjällcenter använder externa plattformar för digital kommunikation, däribland Facebook, Instagram och Google Marketing Platform.

Personuppgifter och hur de lagras
Vi sparar bara dina personuppgifter så länge vi bedömer att det krävs för att nå vårt ändamål med behandlingen eller så länge vi måste lagra dem enligt lag. Skulle gäst- och kundrelationen ta slut lagrar vi ditt namn, adress, e-post och telefonnummer i högst ett år efter att relationen upphörde. Detta enbart i marknadsförningssyfte. När dina personuppgifter inte längre behövs lagras hos oss kommer de att raderas.

Utomstående parter

Dina personliga uppgifter kommer inte säljas eller på något annat sätt föras vidare till utomstående parter. Skulle det i något fall vara nödvändigt att lämna ut dina personuppgifter till tredje part sker det endast för att kunna uppfylla vårt löfte om vilket våra tjänster erbjuder. Det kan innebära en betrodd tredje part som hjälper oss att driva vårt företag eller enskilda processer i vår verksamhet med kravet att sådan tredje part godkänner att hålla informationen konfidentiell.

Rättigheter för din personliga integritet

Hanterar vi personuppgifter som rör dig har du både rätt att få detta bekräftat samt få tillgång till uppgifterna och information om vår hantering av dem. Du har också rätt få personuppgifter som är felaktiga eller ofullständiga rättade av oss utan onödigt dröjsmål. Om dina personuppgifter inte längre behövs för att nå ändamålet till varför de sparats eller om uppgifterna hanteras på ett felaktigt sätt har du rätt att få dina personuppgifter raderade.

-Tillgång till dina personuppgifter. Du har rätt att få en bekräftelse på om vi behandlar dina personuppgifter och ett utdrag över vilka uppgifter vi behandlar. Du har rätt att få utdrag en gång per tolvmånadersperiod.
– Begära rättelse. Du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade.
– Begära att raderas. Du har rätt att under vissa omständigheter få dina uppgifter borttagna.
– Invända mot behandling som stödjer sig på vårt berättigade intresse och mot behandling för direktmarknadsföring. Du har rätt att invända mot hur vi hanterar dina personuppgifter eller att hanteringen begränsas.

Vi tänker på dig och hoppas du ska känna dig trygg med vår hantering av dina personuppgifter. Har du synpunkter är du mer än välkommen att kontakta oss. Du har även rätt att kontakta Datainspektionen för klagomål.