Aktivitetscenter i Hemavan!

Hemavan Aktivitetscenter var planerat att öppna i sommar men nu är det större planer i kikaren! Planen är att bygga en ny lokal intill den befintliga simhallen som ska renoveras, det blir helt nya ytskikt, en ny bassäng, en relax mm. Det kommer att finnas ett helt nytt gym på ca. 250 kvadratmeter, klättring med en 8 meters hög klättervägg, padeltennis i form av två stycken banor, en enkelbana och en dubbelbana. I samarbete med aktörerna Burlin Invest Group, Friskvårskompaniet, Bergtrygg och Hemavan padel kommer centret bemannas av oss på Hemavans Fjällcenter. Man kommer att kunna nyttja hallen även utanför bemannade öppettider, med undantag för simning. Mer information kommer att presenteras löpande(se nedan).

Har ni några frågor, kontakta oss

PRESSRELEASE 2021-06-04

Nytt aktivitetscenter planeras i Hemavan

Hemavans simhall kan komma att utvecklas till ett modernt aktivitetscenter med padel, gym, spa och klättring. Bakom idén står Hemavans Fjällcenter och Burlin Invest Group.

– Det vore fantastiskt att kunna erbjuda både ortsborna och turisterna den här möjligheten, säger Dick Burlin, en av initiativtagarna.

Hemavans simhall stängdes i februari 2020 och det har varit många frågetecken kring dess framtid.

– Att behöva stänga simhallen var givetvis tråkigt av flera skäl, men tyvärr nödvändigt på grund av av det stora renoveringsbehovet, säger William Wiklund på Hemavan Fjällcenter, som stått för driften av simhallen de senaste åren.

Men nu finns nya visioner för simhallen och utvecklingen av hela anläggningen.

– Vår ambition är att bidra till ett ökat utbud av aktiviteter både för turism och ortsbefolkning i Hemavan/Tärnaby, säger Dick Burlin.

Förutom att själva simhallen ska totalrenoveras, kommer aktivitetscentret att innehålla två padelbanor, spa, gym, klättring, och en idrottshall. De nya aktiviteterna skall inrymmas in en planerade tillbyggnad av dagens simhall.

– Vi vet att behovet av alternativa aktiviteter till skidåkning, vid exempelvis dåligt väder, är stort, menar William Wiklund

De båda parterna, Hemavans Fjällcenter och Burlin Invest Group, kommer att samarbeta kring etableringen av aktivitetscentret. Burlin Invest Group kommer att förvärva simhallen och ansvara för renovering, tillbyggnad och omvandlingen av dagens simhall till morgondagens aktivitetscenter.

– Vi kommer tillsammans att jobba med etableringen och marknadsföringen av aktivitetscentret och dess olika aktiviteter. Den dagliga driften kommer fortsatt att bedrivas av oss på Hemavans Fjällcenter, förklarar William Wiklund.

Parterna för nu en dialog med Storuman kommun under vilka förutsättningar kommunen skall kunna nyttja simhallen och idrottshallen. Att kommunen fortsatt kommer att köpa motsvarande tjänster som man gjort tidigare är en av förutsättningarna för att satsningen och investeringen skall bli verklighet.

– Vi hoppas och tror att såväl kommunen som ortsbefolkningen i Hemavan och Tärnaby delar vår entusiasm och vision kring projektet.

Just nu pågår arbete med detaljplanen kring hela det område där Hemavans Fjällcenter ligger. Parterna hoppas förstås på att den blir klar i närtid.

– Förutsatt att den antas, så kommer bygget att kanske att kunna starta redan under senhösten, säger William Wiklund.

Kontakta oss

Vänligen kontakta mig vid frågor eller funderingar.