Hemavans Aktivitetscenter

Aktivitetscenter i Hemavan!

Hemavan Aktivitetscenter var planerat att öppna i sommar men nu är det större planer i kikaren! Planen är att bygga en ny lokal intill den befintliga simhallen som ska renoveras, det blir helt nya ytskikt, en ny bassäng, en relax mm. Det kommer att finnas ett helt nytt gym på ca. 250 kvadratmeter, klättring med en 8 meters hög klättervägg, padeltennis i form av två stycken banor, en enkelbana och en dubbelbana. I samarbete med aktörerna Burlin Invest Group, Friskvårskompaniet, Bergtrygg och Hemavan padel kommer centret bemannas av oss på Hemavans Fjällcenter. Man kommer att kunna nyttja hallen även utanför bemannade öppettider, med undantag för simning. Mer information kommer att presenteras löpande(se nedan).

Har ni några frågor, kontakta oss

Antagande 2021-10-20

Kommunen skriver:

Antagande

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har den 20 oktober 2021 beslutat att anta detaljplanen.

Tillkännagivande om antagandet och om hur man går tillväga om man vill överklaga beslutet att anta detaljplanen, har skett genom anslag efter miljö- och samhällsbyggnadsnämndens sammanträde, se anslagstavla. Läs mer i informationsbladet om planprocessen under relaterad information samt utdrag ur miljö- och samhällsbyggnadsnämndens protokoll.

Granskning 2021-09-01

Förberedelserna för Hemavans Aktivitetscenter fortlöper

Många kanske undrar hur det går med det planerade aktivitetscentret i Hemavan? Byggstart för aktivitetscentret var planerat nu i höst, men för att påbörja projektet krävs bl a att den nya detaljplanen för området vinner laga kraft, vilket den ännu inte har gjort.

Information om detaljplanen, läs mer här.

– Om detaljplanen ej vinner laga kraft, så kommer den tomt som avstyckas från Hemavans Fjällcenter för utvecklingen av Hemavans nya aktivitetscenter sakna tillräckligt med byggrätt. Detta innebär i praktiken att vi inte kommer att få bygglov för den uppdaterade anläggningen, säger Dick Burlin.

– Att badhuset har varit en uppskattad aktivitet både bland ortsbor och besökare är välkänt. Men den uppskattning som vi fått efter att vi presenterade vår ambition att inte bara rädda kvar badhuset i Hemavan, utan dessutom utveckla det till en aktivitetsanläggning har faktiskt varit större än vi vågat hoppas på – både från ortsbor och frekventa besökare till Hemavan & Tärnaby-området.

Just nu är alltså detaljplanen ute på granskning. Men att granskningen ska sätta käppar i hjulet för bygget, hoppas och tror inte Dick Burlin.

– Det är klart att det finns synpunkter, det gör det alltid då man ska förändra ett område i den omfattning vi gör nu. Och vi har full respekt för ortsbornas åsikter, det är ju deras by, menar han.

Dick har många erfarenheter från hur visioner kan bli verklighet och vägen dit. Många gånger kan det ta tid och det måste det få göra, men i detta fall så är förhoppningen att man tillsammans kan nå samsyn så att projektet kan få komma igång,  så att ortsbor och besökande kan ta sig ett dopp, träna i gymmet, spela padel, klättra eller spela innebandy när Hemavans Aktivitetscenter är färdigställt och får slå upp portarna.

– Det råder ju en stark framtidstro här uppe i norr nu, inte bara vid kusten. Hemavan är ett tydligt exempel på det. Och de som bor här är förstås medvetna om att det kommer att förtätas en hel del i centrum om Hemavan fortsättningsvis ska vara en attraktiv turistort.

Granskningen pågår till den 27 september, därefter bearbetas inkomna synpunkter och eventuella justeringar av planerna görs. Så snart planen vunnit laga kraft återkommer vi med datum för byggstart och ett preliminärt öppningsdatum.

 

Pressrealese 2021-06-04

Nytt aktivitetscenter planeras i Hemavan

Hemavans simhall kan komma att utvecklas till ett modernt aktivitetscenter med padel, gym, spa och klättring. Bakom idén står Hemavans Fjällcenter och Burlin Invest Group.

– Det vore fantastiskt att kunna erbjuda både ortsborna och turisterna den här möjligheten, säger Dick Burlin, en av initiativtagarna.

Hemavans simhall stängdes i februari 2020 och det har varit många frågetecken kring dess framtid.

– Att behöva stänga simhallen var givetvis tråkigt av flera skäl, men tyvärr nödvändigt på grund av av det stora renoveringsbehovet, säger William Wiklund på Hemavan Fjällcenter, som stått för driften av simhallen de senaste åren.

Men nu finns nya visioner för simhallen och utvecklingen av hela anläggningen.

– Vår ambition är att bidra till ett ökat utbud av aktiviteter både för turism och ortsbefolkning i Hemavan/Tärnaby, säger Dick Burlin.

Förutom att själva simhallen ska totalrenoveras, kommer aktivitetscentret att innehålla två padelbanor, spa, gym, klättring, och en idrottshall. De nya aktiviteterna skall inrymmas in en planerade tillbyggnad av dagens simhall.

– Vi vet att behovet av alternativa aktiviteter till skidåkning, vid exempelvis dåligt väder, är stort, menar William Wiklund

De båda parterna, Hemavans Fjällcenter och Burlin Invest Group, kommer att samarbeta kring etableringen av aktivitetscentret. Burlin Invest Group kommer att förvärva simhallen och ansvara för renovering, tillbyggnad och omvandlingen av dagens simhall till morgondagens aktivitetscenter.

– Vi kommer tillsammans att jobba med etableringen och marknadsföringen av aktivitetscentret och dess olika aktiviteter. Den dagliga driften kommer fortsatt att bedrivas av oss på Hemavans Fjällcenter, förklarar William Wiklund.

Parterna för nu en dialog med Storuman kommun under vilka förutsättningar kommunen skall kunna nyttja simhallen och idrottshallen. Att kommunen fortsatt kommer att köpa motsvarande tjänster som man gjort tidigare är en av förutsättningarna för att satsningen och investeringen skall bli verklighet.

– Vi hoppas och tror att såväl kommunen som ortsbefolkningen i Hemavan och Tärnaby delar vår entusiasm och vision kring projektet.

Just nu pågår arbete med detaljplanen kring hela det område där Hemavans Fjällcenter ligger. Parterna hoppas förstås på att den blir klar i närtid.

– Förutsatt att den antas, så kommer bygget att kanske att kunna starta redan under senhösten, säger William Wiklund.

Contact us

Vänligen kontakta mig vid frågor eller funderingar.